Gestio i Prevenció d´Emergencies en Locals Publics - ACONSELA

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Eventos > Congresos

LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LES EMERGÈNCIES
EN LOCALS PÚBLICS;
ESPECIAL REFERÈNCIA ALS LOCALS D’ÀMBIT SOCIOCULTURAL


Jornada informativa per a professionals del sector cultural
Organitza: Associació de Gestors Culturals del PV
Data: 16 d’abril de 2013
Horari: de 17 h. a 20 h.
Lloc: OCTUBRE Centre de Cultura Contemporària
Sant Ferran, 12- 46001 València

Les qüestions de seguretat i prevenció d’emergències en espais socioculturals està cada dia més d’actualitat. La gran quantitat d’actes que es celebren i la diversitat de les activitats que es desenvolupen
en l’àmbit cultural, tant en espais públics com privats, fan necessari la formació dels professionals del sector per a la correcta aplicació de la normativa vigent en aquests temes.
Els professionals de la cultura han de ser cada dia més conscients de la necessitat primordial de la aplicació de les mesures de seguretat i prevenció de riscos -a més a més de les responsabilitats essencials com a valor afegit al servei que es dona des dels equipaments culturals.
Amb la intenció de conèixer la situació actual, les normatives vigents, les seues normes d’aplicació i les obligacions i responsabilitats dels diferents professionals del sector cultural, l'Associació de Gestors
Culturals del País Valencià organitza aquesta jornada informativa i de treball.

CONTINGUT:
- L'organigrama preventiu: la responsabilitat de gestors i directors de espais culturals en l'àmbit
preventiu.
- La implantació dels plans d'autoprotecció i de mesures d'emergència.
- Principals obligacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
- Bones pràctiques de gestió: l'ús de protocols, la implantació de normes amb les associacions i
entitats que utilitzen els espais, ....
- La coordinació d'activitats empresarials.

PONENTS:

Ignacio Rosat Aced

Director de Recursos Humans de l'Administració Local, amb una experiència de vint-i-tres anys, s'ha especialitzat en prevenció de riscos laborals i seguretat (és Tècnic superior en prevenció de riscos Laborals, amb tres especialitats preventives, formador en extinció d'incendis i bomber d'empresa) estant molt vinculat amb l'àmbit de la protecció civil -ha exercit durant dos anys la prefectura de Servei de Recursos Humans del Consorci Provincial de Bombers de València i és professor de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.
Com a autor o coordinador, compta amb 27 llibres publicats, de caràcter tècnic, repartits entre cinc de les més prestigioses editorials jurídiques del país, sent un dels coordinadors amb més obres publicades, en l'àmbit de recursos humans i la prevenció de riscos en l'Administració local. En aquest sentit cal destacar: "Guía práctica para la Prevención de Riesgos en La Administración Local", Editorial Aranzadi, “Protocolos de Prevención de Riesgos Laborales”. Ed. Tirant lo Blanch. Factbook “Guía Práctica de Gestión para la Dirección de Centros de Enseñanza Secundaria” Ed. Aranzadi. “Protocolos de Gestión de Personal en la Administración Local”.. Ed. Tirant lo Blanch “Estudios sobre la Modernización de la Administración Local: teoría y práctica” Ed. Editorial La Ley. El Consultor dels Ajuntaments, “Prevención de Riesgos Laborales; instrumentos de aplicación” Ed.Tirant lo Blanch.

Ha participat com a ponent i professor en més de cent accions formatives repartides per tot l'estat: Diputació i Consellería de València, IVASPE, Consell de la Advocacia Catalana, “Asociació de mandos de la Policia Local”, “Ilustre Colegio de Abogados de la Coruña”, COSITAL, Laboralia, Col·legi de Graduats Socials de València, Federacions Espanyola i Valenciana de Municipis i Províncies, Ajuntaments i associacions diverses. És articulista en revistes especialitzades en prevenció i recursos humans (El Consultor, Derecho Local, Gestión Práctica de Recursos Humanos…) i col·laborador tècnic de la Radio Televisió Valenciana en prevenció i seguretat.

En el 2010 va rebre el Premio Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP, pel seu compromís amb la difusió de l'essència de la responsabilitat social i els valors preventius. En el 2012 ha rebut el Premio de Reconocimiento de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, por parte de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local,, per la seua llarga trajectòria de compromís amb la formació de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.


Juan José Agún González

Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica, especialitzat en prevenció de riscos laborals i seguretat. Actualment està realitzant el Doctorat en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals, és Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (amb les tres especialitats preventives) i Auditor en Prevenció de Riscos Laborals, Coordinador de seguretat i salut en obres de construcció, Conseller de Seguretat de Mercaderies Perilloses, formador en extinció d'incendis i bomber d'empresa acreditat pel IVASPE i perit judicial.
Com a autor, compta amb diversos llibres publicats en l'àmbit de la prevenció, entre els quals es pot destacar “Protocolos de Prevención de Riesgos Laborales”, “Prevención de Riesgos Laborales; instrumentos de aplicación” (actualment en la tercera edició). “Prevención de riesgos laborales en las comunidades de vecinos” de la editorial Tirant lo Blanch.
Ha participat com a ponent en congresaos a nivel nacional i internacional: “Congreso nacional de los servicios de PRL en el ámbito sanitario (Madrid)”, “Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP (Valencia)”, “Congreso Internacional de Salud y Trabajo (La Habana, Cuba)”, “Asociación de mandos de la Policía Local”, “Colegio Oficial de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana”, entre altres.

Com docente col·labora amb la Universitat de València en el Màster Universitari de PRL), Universitat Catòlica de València, TÜV Rheiland, SGS, San Román Formación, Escuela Mediterránea de Emergencias, Confederació Empresarial Valenciana, Fimed Formación, Ajuntament de Quart de Poblet, Conselleria d´Educació de la Generalitat Valènciana, professor de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción), sent també tutor de pràctiques formatives de la Universitat de València.

Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades en prevenció de riscos laborals (Prevention World Magazine, Riesgo Laboral, Técnica Industrial, Prevención de Incendios, Medicina y Seguridad en el Trabajo, Enfermería del Trabajo) i és col·laborador tècnic de la Radio Televisió Valenciana en prevenció i seguretat. En 2010, va rebre el Premio Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP, pel seu compromís amb la difusió de l'essència de la responsabilitat social i els valors preventius. En 2010 va rebre el Primer Premio en el III Congreso Nacional de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario (Hospital 12 de Octubre de Madrid)

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal